Menu

Onze goede doelen:

CLEAN 2 ANTARTICA

Een schonere wereld is een avontuur. Wij zijn op weg naar de Zuidpool met een wagen gemaakt van afvalplastic op zonne-energie.

 

Leren van kinderen

Gedrag veranderen lijkt moeilijk. Spelende kinderen laten ons creatieve oplossingen zien.

Het kind in onszelf herontdekken is een antwoord op lastige problemen. Door buiten afval op te ruimen met kinderen laten we de waarde van plastic zien en verzamelen we ‘waardevol materiaal’. Wij vragen kinderen, de toekomstige beleidsmakers, berichten mee te geven. Op de Zuidpool zullen we deze bekend maken, zodat de wereld ziet dat de volgende generatie om de aarde geeft.

Samen komen we verder

We willen mensen inspireren om niet af te wachten, maar zelf in actie te komen. Bedrijven dagen we uit mee op avontuur te gaan, zij moeten een kracht voor verandering zijn. We verbinden ze aan millenials, die een reis over de Atlantische Oceaan maken op Tall Ship Morgenster. Aan boord gaan deze jonge denkers op zoek naar creatieve oplossingen voor bedrijven. We investeren in de leiders van morgen en herontdekken de rol van het bedrijfsleven.

 

Rob Elders

Deelnemer aan Giro di KiKa

In 2017 voor het eerst meegedaan en in 2018 ben ik weer van de partij.
Kinderen moeten leven en zich geen zorgen maken over kanker. Maar daarvoor is geld nodig voor onderzoek door Kika.

KiKa heeft als doel om de genezingskans van kinderen met kanker naar 95% te vergroten. Om dit te realiseren, is er nog veel kostbaar wetenschappelijk onderzoek nodig. Dankzij informatie uit afgerond onderzoek, zijn de specialisten ervan overtuigd dat we nieuwe behandelingsmogelijkheden kunnen ontwikkelen om kinderkanker vaker te genezen en ‘vriendelijker’ te behandelen. Daarvoor is het absoluut noodzakelijk om vernieuwend onderzoek in gang te zetten, specifiek gericht op kinderkanker. 
Met mijn deelname aan Girodikika en jouw donatie kunnen we samen een bijdrage leveren aan het onderzoek.

Laat een reactie achter

terug naar boven

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 

Bij CenTi streven wij naar duurzaamheid in elk bedrijfsproces.

Om inzicht te krijgen in onze CO2-uitstoot hebben we hiervoor al vanaf het jaar 2012 een CO2-Footprint opgesteld. Een CO2-Footprint is een rapportage die de uitstoot aan CO2-(in Kg) inzichtelijk maakt van een organisatie, een activiteit of over de levensduur van een product.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), waaronder inbegrepen kwaliteitsborging, veiligheid en milieuzorg, zijn hierbij primair taken en verantwoordelijkheden van het management. Een positieve houding en betrokkenheid zijn hierbij essentieel.

Kwaliteitsborging, veiligheid en milieuzorg zijn aandachtspunten voor alle medewerkers.

 Hieronder treft u de laatste CO2-Footprint aan van 2015.

 PDF Footprint 2016   Verificatie verklaring 2015

De betrokkenheid van alle medewerkers is daarvoor noodzakelijk. Alleen door volledige betrokkenheid enmedewerking van alle medewerkers in het bedrijf is het mogelijk dat de realisatie van onze doelstellingen in relatie tot kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieuzorg zullen worden gehaald.

CenTi wil de invloed van haar activiteiten op het milieu en omgeving zo veel mogelijk beperken. Zij zet zich in om materiaal- en milieuschades zoveel mogelijk te voorkomen en zorgt voor het correct verwijderen van afval en zo mogelijk reduceren van afvalstromen.

CenTi wil richting haar belanghebbenden ook transparant zijn over haar activiteiten. Zij wil betrokken worden bij de MVO doelstellingen in de branche en van haar klanten. Deze Carbon Footprint Rapportage draagt hieraan bij.