Menu

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 

Bij CenTi streven wij naar duurzaamheid in elk bedrijfsproces.

Om inzicht te krijgen in onze CO2-uitstoot hebben we hiervoor al vanaf het jaar 2012 een CO2-Footprint opgesteld. Een CO2-Footprint is een rapportage die de uitstoot aan CO2-(in Kg) inzichtelijk maakt van een organisatie, een activiteit of over de levensduur van een product.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), waaronder inbegrepen kwaliteitsborging, veiligheid en milieuzorg, zijn hierbij primair taken en verantwoordelijkheden van het management. Een positieve houding en betrokkenheid zijn hierbij essentieel.

Kwaliteitsborging, veiligheid en milieuzorg zijn aandachtspunten voor alle medewerkers.

 Hieronder treft u de laatste CO2-Footprint aan van 2015.

 PDF Footprint 2016   Verificatie verklaring 2015

De betrokkenheid van alle medewerkers is daarvoor noodzakelijk. Alleen door volledige betrokkenheid enmedewerking van alle medewerkers in het bedrijf is het mogelijk dat de realisatie van onze doelstellingen in relatie tot kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieuzorg zullen worden gehaald.

CenTi wil de invloed van haar activiteiten op het milieu en omgeving zo veel mogelijk beperken. Zij zet zich in om materiaal- en milieuschades zoveel mogelijk te voorkomen en zorgt voor het correct verwijderen van afval en zo mogelijk reduceren van afvalstromen.

CenTi wil richting haar belanghebbenden ook transparant zijn over haar activiteiten. Zij wil betrokken worden bij de MVO doelstellingen in de branche en van haar klanten. Deze Carbon Footprint Rapportage draagt hieraan bij.